„Шумске животиње“..

Старија јасличка група, изразила је своју креативност кроз тему „Шумске животиње“.

Више фотографија на http://vrticugljevik.com/galerija/