Инструкције за плаћање

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ БОРАВКА ДЈЕЦЕ У ЈУ ДЈЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ „ДУШКО РАДОВИЋ“ УГЉЕВИК

Примјер 1 цјелодневни боравак (130,00КМ)


Примјер 2 полудневни боравак – играоница (35,00КМ)