О нама

ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик, ради као јавна установа за дневни боравак дјеце за предшколско васпитање и образовање и огранизовање одмора и рекреације дјеце предшколкског узраста.

Дјечији вртић се налази у улици Јована Дучића број 5. Објекат је завршен и усељен 26.10.2010.године. Површина објекта је 598,90м2, модерно је опремљен и испуњава просторне и дидактичке услове за оптималан Вртић.

Све радне собе су опремљене намјештајем који одговара узрасту дјеце, нормативима, захтјевима програма и условима које даје простор.

Дидактичка средства и остали материјали за рад и игру такође су набављени у складу са узрастом, програмима, броју дјеце, развојним потребама и условима које пружа простор.

Вртић посједује задовољавајући отворени простор са постављеним љуљашкама, тобоганом, пјешчаником, вртешком и кошем за кошарку, чиме је заокружена градња планираног објекта Установе.

Оснивач ЈУ Дјечијег вртића је Скупштина Општине Угљевик.

Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик функционише под овим називом од 31.07.1995. године, када је Скупштина Општине Угљевик донијела одлуку о оснивању установе број: 01-023-7/95.

Међутим, први почетак организационог рада на предшколском васпитању и образовању у Угљевику везан је за 06.03.1984. годину када је почело са радом Дјечије обданиште каo посебнао одјељење Основне школе у Угљевику.

Као РО послује од 29.08.1985. године када је решењем Основног суда удруженог рада у Тузли извршенa регистрација под бројем U/1-399/95.