Пчелице

Ово је старија вртићка група која броји 26-оро дјеце, од којих 20 дјечака и 6 дјевојчица. Кроз сликовнице, приче, игре улога и много других богатих активности дјеца учествују на разноврсним јавним приредбама. Поред наведеног усвајају знања из Енглеског језика. Васпитачи свакодневно усмјеравају дјецу кроз игру.

Васпитачи:
Марина Вуковић,
Јока Филиповић