Пингвини

Група „ПИНГВИНИ“ је старија јасличка група, уписано је 18-оро дјеце од тога 6 дјечака и 8 дјевојчица. Рад у групи је прилагођен дјеци која су дошла са различитим искуством и способностима, а улога васпитача је да припрема активности дјеце у складу са интересима сваког дјетета. Улога сваког дјетета у групи је једнако вриједна. Развој дјетета се не процјењује са другим већ се свако дијете прати и процјењује као индивидуа.

Васпитачи:
Моника Цвјетиновић,

Гордана Јовић