Програм припреме

Програм припреме за дјеце у години пред полазак у школу одвија се у трајању од три мјесеца и биће реализован од 01. марта до 31. маја и трајаће сваки радни дан по ти часа у укупном трајању од 180 минута. Програм се одвија у двије групе које броји 56-оро дјеце у периоду 15.30 – 18.30 часова прва група и 16.00 – 19.00 друга група,  у просторијама нашег вртића.

На основу члана 98. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 79/15) прописано је да Министарство обезбјеђује средства за васпитно-образовни рад за спровођење програма за дјецу у години пред полазак у школу у складу са планом који утврђује Влада, а на основу обезбијеђених средстава у буџету Републике Српске и других извора финансирања.  Министарство обезбјеђује средства за наведени програм за дјецу која нису полазници цјеловитог развојног програма предшколског васпитања и образовања. Остале трошкове за реализацију наведеног програма обезбјеђује основач предшколске установе или корисник услуга. Под осталим трошковима се подразумијевају режијски трошкови  (вода, струја), трошкови за одржавање и загријавање простора.

Родитељски састанак је одржан 26.02.2019.године прије почетка овог програма са циљем да се родитељи упознају са садржајем програма и начином рада.