Распоред активности

ЦЈЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

06.30 – 08.00  ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ И ЈУТАРЊЕ АКТИВНОСТИ
08.00 – 09.00  ДОРУЧАК
09.00 – 11.00  УЧЕШЋЕ АКТИВНОСТИ ДЈЕЦЕ (НА ОТВОРЕНОМ И ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ)
11.00 – 11.30  УЖИНА
12.00 – 14.00  ОДМОР (ПАСИВАН И АКТИВАН) И АКТИВНОСТИ ДЈЕЦЕ
14.00 – 14.30  РУЧАК
14.30 – 16.30  ИГРОВНЕ АКТИВНОСТИ У ЦЕНТРИМА ЗА УЧЕЊЕ ИЛИ ИЗЛАЗАК НА ОТВОРЕНО

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК (ИГРАОНИЦА)

Прва група:
09.30 – 09.45 ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ
09.45 – 10.00 ГИМНАСТИКА
10.00 – 10.30 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
10.30 – 11.10 РАД У ЦЕНТРИМА
11.10 – 11.20 ФИЗИОЛОШКЕ ПОТРЕБЕ ДЈЕЦЕ
11.20 – 11.40 УЖИНА
11.40 – 12.10 БОРАВАК У ДВОРИШТУ
12.15 – 12.30 ОТПУСТ ДЈЕЦЕ

Друга група:

12.30 – 12.45 ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ
12.45 – 13.00 ГИМНАСТИКА
13.00 – 13.30 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
13.30 – 14.10 РАД У ЦЕНТРИМА
14.10 – 14.20 ФИЗИОЛОШКЕ ПОТРЕБЕ ДЈЕЦЕ
14.20 – 14.40 УЖИНА
14.40 – 15.10 БОРАВАК У ДВОРИШТУ
15.15 – 15.30 ОТПУСТ ДЈЕЦЕ