Тигрићи

Група „Тигрићи“ је средња узрасна група. За ову групу задужене су васпитачице З.И. и Н.Р.  Групу чине дјеца узраста од 4 до 5 година. Кроз разне садржаје прилагођене њиховом узрасту, дјеца уче и раде свакодневне активности и припремају јавне приредбе. За добро расположење дио дана проводе у дворишту вртића, са циљем физичког развоја дјетета и стицања вјештина.